V loňském roce město Praha vyhlásilo soutěž na podobu nové Lávky propojující Holešovice a Karlín. Nyní si  můžeme prohlédnout všech 48 odevzdaných návrhů v nově otevřené kavárně v areálu Kasárna Karlín. Vítězný návrh je k vidění i na fyzickém modelu. Výstava, kterou uspořádal Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), potrvá do 6. dubna.

„Díky nové lávce vznikne nové propojení dvou městských čtvrtí. Usnadní život především pěším a cyklistům – nejsnazší propojení Karlína a Holešovic doposud představoval oblíbený přívoz, který ovšem v zimě nejezdí. Štvanice tak bude konečně přístupná po celý rok,“ vysvětluje Petr Dolínek, radní pro dopravu.

Na straně Holešovic bude lávka navazovat na hustě obydlenou rezidenční čtvrt a rozvíjející se areál Pražské tržnice, který se jednou může stát významným kulturně-společenským centrem. Na karlínské straně pak lávka bezprostředně naváže na území Rohanského nábřeží, kde v posledním desetiletí vzniká nová zástavba.

„V současnosti se na ostrov dá dostat jen přes Hlávkův most, který je ovšem zatížen hustým automobilovým provozem – přístup pro pěší je zdlouhavý a nekomfortní,“ vysvětluje Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha.

Lávka také propojí cyklistické trasy vedoucí podél řeky na obou březích a podpoří možnost významné cyklistické linie Žižkov-Karlín-Holešovice-Troja. Lávka bude překlenovat koryto řeky v šířce 38 m mezi Karlínem a Štvanicí a 149 m mezi Štvanicí a Holešovicemi.

Návrhy, které se umístily na prvním a třetím místě (druhé místo nebylo uděleno, kvůli velkému rozdílu v kvalitě mezi vítězným návrhem a ostatními návrhy) postoupily do tzv. jednací řízení bez uveřejnění, kde se rozhodne o finální podobě lávky.